Service og samferdsel

Servicenæringen er en vekstnæring med gode arbeidsmuligheter. Banker, forsikringselskaper, handelsnæringen, turistnæringen og ulike offentlige etater har behov for personer med bakgrunn innen salg og service. Dersom du velger en utdanning innen disse fagområdene så har du derfor gode jobbmuligheter.

En utdanning på Service og samferdsel kan gi deg fagbrev eller studiekompetanse. Ønsker du fagbrev, kan du gå ut i lære etter to år på skole. Dersom du heller ønsker studiekompetande, kan du velge allmennfaglig påbygging etter at du har fullført to år på Salg og service.


Publisert 23. mars 2018, oppdatert 23. mars 2018.