Bygg- og anleggsteknikk

Elevene ute på byggeplass høsten 2017

Skolen har to klasser vg1 bygg- og anleggsteknikk og to klasser vg2 byggteknikk, hvert at trinnene har 30 elevplasser. I Hallingdal er det for tiden stor byggeaktivitet, spesielt innen hyttebygging, og det vil også i tiden fremover være stort behov for fagfolk innen bygg og anleggsfaget.

Du som velger bygg- og anleggsteknikk bør ha:

 • praktisk sans
 • være nøyaktig
 • ha godt håndlag
 • evne til å jobbe selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper

Velger du bygg og anleggsfaget kan du utdanne deg til:

 • Anleggsmaskinfører
 • Betongarbeider
 • Feier
 • Industrisnekker
 • Maler
 • Murer
 • Rørlegger
 • Tømrer

Bildene i karusellen under er fra oppføringen av den nye bygghallen på skolen. Her er det elevene som utfører en stor del av byggearbeidet.

 


Publisert 23. mars 2018, oppdatert 23. mars 2018.