Vg2 Industriteknologi

Har du gått på vg2 industriteknologi kan du velge innen svært mange fagområder både i industrien til lands og offshore.

For denne klassen har vi et nært samarbeid med industrien i Hallingdal. Store deler av opplæringen foregår derfor ute i bedriftene. Tar du sikte på jobb i offshore er Vg2 industriteknologi det rette programområdet.

Dersom du ønsker å få studiekompetanse etter VG2, kan du ta et 3. år med allmennfaglig påbygning. Med studiekompetanse kan du søke deg inn på høyskoler og universitet.


Fag- og timefordeling

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
Norsk 2 Produksjon 7
Engelsk 2 Dokumantasjon og kvalitet 5
Samfunnsfag 3 Reparasjon og vedlikehold 5
Kroppsøving 2 Fordypning 9
Totalt antall timer 9   26

Publisert 24. april 2013, oppdatert 30. april 2013.