Vg1 Teknikk og industriell produksjon

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) er felles for alle mekaniske og elektromekaniske fag, og danner grunnlag for videre opplæring i skole eller arbeidsliv. Du får kompetanse for videre opplæring innen:

  • industriteknikk
  • kjøretøy
  • kjemi og prosess
  • brønnteknikk
  • industritekstil og design

 
Det faglige innholdet i programfagene er derfor sammensatt slik at du får et bredt utgangspunkt for videre yrkesvalg. Det er mulig å studere videre ved tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler. En slik bred kompetanse er noe bransjene har stort behov for på ulike nivå.

Fag- og timefordeling:

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
Norsk 2 Produksjon 7
Engelsk 3 Tekniske tjenester 5
Matematikk 3 Dokumentasjon og kvalitet 5
Naturfag 2 Fordypning 6
Kroppsøving 2    
Totalt antall timer 12   23

Publisert 24. april 2013, oppdatert 30. april 2013.