Vg 1 Service og samferdsel

Dersom du ønsker en utdanning som kombinerer praksis og teori, kan dette være utdanningen for deg!

Her har du sjansen til å skaffe deg både fagbrev og studiekompetanse.

På VG1 Service og samferdsel får du grunnleggende innføring i hva salg, service og sikkerhet er. Du får også kunnskaper om markedsføring, administrasjon og økonomiske forhold.

IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) står sentralt innenfor alle fag. Du vil stifte nærmere bekjentskap med bl.a. følgende programmer:

  • Word (tekstbehandling)
  • Excel (regneark)
  • PowerPoint (presentasjonsprogram)
  • Publisher (brukes til å lage brosjyrer)

I tillegg får du opplæring i hvordan du starter egen virksomhet. Det kan være aktuelt at du sammen med dine medelever planlegger, starter og driver en elevbedrift.

Etter at du har gjennomført VG1 Service og samferdsel kan du søke deg videre på:

  • VG2 Salg, service og sikkerhet
  • VG2 Reiseliv
  • VG2 IKT-servicefaget
  • VG2 Transport og logistikk

Fag-og timefordeling

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
Norsk 2 Administrasjon og økonomi 6
Engelsk 3 Markedsføring og salg 6
Matematikk 3 Sikkerhet og transport 5
Naturfag 2 YFF - Yrkesfaglig fordypning 6
Kroppsøving 2    
Totalt antall timer 12   23

 


Publisert 31. mai 2013, oppdatert 21. februar 2017.