Vg2 Helsearbeiderfag

Som helsefagarbeider kan du jobbe i bo- og behandlingssenter, i hjemmesykepleie og på sykehus, innenfor spesialhelsetjenesten og psykisk helsevern i privat og offentlig sektor. En helsefagarbeider skal på en profesjonell måte kunne møte pasienter, brukere og pårørende. Kunnskapen du tilegner deg i dette utdanningsløpet omhandler i stor grad medmenneskelig forståelse, gi omsog og sykepleie

Programområdets teoretiske og praktiske læring foregår i stor grad på skolen. Deretter går du ut i lære i to år. I læretiden omsetter du kunnskap fra VG2 i praksis, samtidig som du tilegner deg ny kompetanse.

Opplæringen fører til fagbrev etter lærlingtiden.

Fag- og timefordeling

Fellesfag

Uketimer

Programfag Uketimer
Norsk 2 Helsefremmende arbeid 7
Engelsk 2 Kommunikasjon og samhandling 5
Samfunnsfag 3 Yrkesutøvelse 5
Kroppsøving 2 Prosjekt til fordypning 9
Totalt antall timer 9   26

Publisert 13. september 2012, oppdatert 11. april 2013.