Vg2 Barne og ungdomsarbeiderfag

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe i barnehager, barneparker, skoler og fritidsordninger, klubber og kommunale etater. Arbeid som preges i stor grad av menneskelige relasjoner og arbeid med mennesker. Opplæring skal gi kunnskap om, og bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel. 

Opplæringen fører til fagbrev etter lærlingtiden.

Fag- og timefordeling:

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
 Norsk  2  Yrkesutøvelse  7
 Engelsk  2  Kommunikasjon og samhandling  5
 Samfunnsfag  3  Helsefremmende arbeid  5
 Kroppsøving  2  Prosjekt til fordypning  9
 Totalt antall timer  9    26

Publisert 13. september 2012, oppdatert 10. april 2013.