Vg1 Helse og oppvekst

Utdanningsprogrammet tar sikte på å utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling, i tillegg gi et grunnlag for arbeid med mennesker i alle livssituasjoner.

Utdanningen fører frem til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktige. Det stilles krav til helthetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. Undervisningen er variert med teori, praksis og utplassering i oppvekst, helse og sosialinstitusjoner.

Fag- og timefordeling

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
Norsk 2 Helsefremmende arbeid 7
Engelsk 3 Kommunikasjon og samhandling 5
Matematikk 3 Yrkesutøvelse 5
Naturfag 2 Prosjekt til fordypning 6
Kroppsøving 2    
  12   23

 Ved vår skole tilbyr vi opplæring innenfor følgende programområder:

VG1 Helse- og sosialfag
VG2 Helsefagarbeider
VG2 Barne- og ungdomsarbeider

 


Publisert 10. april 2013, oppdatert 11. april 2013.