Førerkort for snøscooter - klasse S

Ål vidaregåande skole er godkjent kursarrangør for førerkort klasse S.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Kurshelger vinteren 2018-2019
(under forutsetning om snøforhold og påmelding)

Kurs 1: 12. og 13. januar (lø, søn)
Kurs 2: 19. og 20. januar (lø, søn)
Kurs 3: 2. og 3. februar (lø, søn) *reservert Haralds Trafikkskole
Kurs 4: 9. og 10. februar (lø, søn)
Kurs 5: 9. og 10.  mars (lø, søn)

Vi setter opp flere kurs ved behov.For å delta på kurset må du:

  • ha fylt 15 år
  • ha gjennomført trafikalt grunnkurs


Kurset følger læreplanen for klasse S fastsatt av Vegdirektoratet. Når du har gjennomført kurset og fylt 16 år kan du ta den teoretiske prøven ved din lokale trafikkstasjon.

Du kan bruke egen snøscooter på kurset. Den må være registrert, ha ansvarsforsikring og være i forskriftsmessig stand. Det er også mulig å leie scooter av oss. Det koster kr 2.500 pr. kurs inkludert drivstoff.

Kursinnhold:

  • Aktuelle bestemmelser vedr. bruk av snøscooteren
  • Førerens plikter etter vegtrafikklovgivningen
  • Snøscooterens konstruksjon og virkemåte
  • Kjørestrategi og kjøreteknikk
  • Sikkerhet – utstyr og førstehjelp

Ansvarlig lærer: Tom Henning Landsrud

Pris: Kr 8 000 inkludert varm lunsj begge dager.

Påmelding og informasjon:

Hjemmeside: www.al.vgs.no

Ål vidaregåande skole v/Tom Henning Landsrud
e-post: to...@bfk.no 
Telefon: +47915 50 914

http://www.vegvesen.no/Forerkort

Du må oppgi: fullt navn, adresse, personnummer, telefon, e-post, om du vil leie snøscooter og om du må låne hjelm.


Publisert 6. januar 2014, oppdatert 6. juni 2018.