Vg2 Elenergi

På Vg2 El-energi vil du få opplæring i å planlegge, tegne, utføre og dokumentere elekektriske anlegg innen :

 • el-energi
 • data og elektronikk
 • automatiserte anlegg

I PFO (prosjekt til fordypning) skjer en del av opplæringa ute i bedrifter.

Etter VG2 kan du søke lærlingplass i følgende fag:

 • energimontør
 • signalmontør
 • heismontør
 • elektriker
 • energioperatør
 • togelektriker
 • elektromotor- og transformatorreparatør
 • elektroreparatør

Dersom du ønsker å få studiekompetanse etter VG2, kan du ta et 3. år med allmennfaglig påbygning. Med studiekompetanse kan du søke deg inn på høyskoler og universitet.

Fag og timefordeling

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
 Norsk  2  El-energi  7
 Engelsk  2  Data og elektronikk  5
 Samfunnsfag  3  Automatiserte anlegg  5
 Kroppsøving  2  Fordypning  9
 Totalt antall timer  9    26

Publisert 16. april 2013, oppdatert 19. april 2013.