Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

VG1 Byggfag- og anleggsteknikk er et felles programområde for de som ønsker å utdanne seg innen bygg og anleggsfagene.

På VG1 får du oppllæring i å bruke materialer og verktøy innen disse fagområdene og du lærer å utføre de viktigste arbeidsoppgavene.

Programområde gir deg muligheter for å ta fagbrev innen svært mange fagområder.

Det er også inngangsporten til tekniker og ingeniørutdannig.


Fag-og timefordeling:

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
Norsk 2 Produksjon 12
Engelsk 3 Tegning og bransjelære 5
Matematikk 3 Fordypning 6
Naturfag 2    
Kroppsøving 2    
Totalt antall timer 12   23

 

Velger du Vg1 Bygg og anleggsteknikk kan du gå videre på:

  • Vg2 Anleggsteknikk
  • Vg2 Byggteknikk
  • Vg2 Klima-,energi- og miljøteknikk
  • Vg2 Overflateteknikk
  • Vg2 Treteknikk
  • Vg2 Feierfaget

Publisert 19. april 2013, oppdatert 7. oktober 2014.