Vg2 Byggteknikk

På VG2 Byggteknikk vil du få opplæring i hva som kreves for å sette opp et bygg fra planlegging og tegning til bygget er ferdig.

En del av opplæringen skjer ute på byggeplass. Klassen tar på seg byggeoppdrag. Dette gjelder både innen tømring, muring og betongfaget.

Etter fullført VG2 har du grunnlag for videre opplæring. Som hovedregel tegner du da lærekontrakt.

Men du har også grunnlag for å søke VG3 Allmennfaglig påbygging som gir studiekompetanse for høyskoler og universitet.

Fag-og timefordeling:

Fellesfag Uketimer Programfag Uketimer
Norsk 2 Produksjon 12
Engelsk 2 Bransjelære 5
Samfunnslære 3 Fordypning 9
Kroppsøving 2    
Totalt antall timer 9   26

Publisert 24. april 2013, oppdatert 7. oktober 2014.