Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalet gir råd til ledelsen i en del saker, blant annet gjelder dette: •budsjett •reglement •aktuelle elevsaker •andre saker

                                       

                                        SKOLEMILJØUTVALGET 2019-2020

Siri Toppen, 3PBA

Representant for elevene

Erlend Dokk, 1SSA

Representant for elevene

Torjus Snare, 2SSA

Representant for elevene

Iver Grue, 1 TPB

Representant for elevene

Arnstein Sørbøen

Representant for fylkeskommunen

Anders Eide

Representant for skoleledelsen

Tom H. Landsrud

Representant for ansatte


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 19. september 2019.