Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalet gir råd til ledelsen i en del saker, blandt annet gjeld dette: •budsjett •reglement •aktuelle elevsaker •andre saker

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

                                       

                                        SKOLEMILJØUTVALGET 2018-2019

Inger Lise Kaupang,3PBA

Representant for elevene

Amandus H Bakken, 1TPA

Representant for elevene

Tara-Michelle Tufto 2SSA

Representant for elevene

Siri Toppen 2BUA

Representant for elevene

Arnstein Sørbøen

Representant for fylkeskommunen

Anders Eide

Representant for skoleledelsen

Tom H. Landsrud

Representant for ansatte


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 17. september 2018.