Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten.

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er kvalitetsutvikling i forhold til læringsmiljøet, som vi vet påvirker prestasjon og motivasjon.

Resultatene fra brukerundersøkelsene benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Les mer om Elevundersøkelsen 

Deler av resultatene fra elevundersøkelsen blir offentliggjort på Skoleporten.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 11. januar 2018.