Gjennomføring av skoleprogrammet VIP

Skoleprogrammet VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen) blir gjennomført veke 11 og 12 ved Ål vidaregåande skole

Skoleprogrammet VIP er eit helsefremmande og forebyggande tiltak som rettar seg mot Vg1-elevar i vidaregående skole. Rundt 130 skoler gjennomfører VIP-programmet kvart år. Hovudmålet med programmet er å gjera elevar betre rusta til å ta vare på eigen psykiske helse og bli merksame på kvar ein kan søke hjelp. Dette blir gjennomført gjennom opplæring av tilsette ved skulen, dessutan i samarbeid  mellom skole og lokal psykisk helseteneste.

VIP-programmet er eigd av Vestre Viken Helseforetak og blir finansiert av Helsedirektoratet.  VIP er ein del av satsinga Psykisk helse i skolen​, saman med andre program som dekkjer hele skoleløpet.

Du finn meir informasjon om VIP-programmet på 

https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-vip


Publisert 25. februar 2020, oppdatert 3. april 2020.