Trussel - ny info

Oppdatert info frå politiet vedr. trussel

Status fra politiet:

Truslene som er mottatt er vurdert til ikke å være reelle. På bakgrunn av dette blir det ikke iverksatt noen operative tiltak fra vår side, og politiet anbefaler skolene til å opprettholde normal drift, og gjennomføre planlagte arrangementer på vanlig måte. Sakene blir etterforsket på vanlig måte.

    

 

 

 


Publisert 16. januar 2020, oppdatert 3. april 2020.