Temakveld for foreldre om psykisk helse og brukermedvirkning

Gol bibliotek onsdag 29.01.20 kl. 18.30-20.30

Temakveld for foreldre om
psykisk helse og brukermedvirkning

Gol bibliotek onsdag 29.01.20. kl. 18.30. – 20.30

Foredragsholder er Ingrid Bruun fra Mental helse ungdom og vil fortelle oss om sitt møte med hjelpeapparatet og hva brukermedvirkning vil si.

Ingrid Bruun har gått fra fire selvmordsforsøk, angst og depresjon til å jobbe som foredragsholder og glede seg over livet!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og er et samarbeid mellom avdelinger i helse og omsorg i Gol kommune og PPT.

Har du spørsmål knyttet til arrangementet kan du kontakte

Ingebjørg By Teigen på tlf. 91348300

 

  


Publisert 10. januar 2020, oppdatert 25. mars 2020.