Skoleskyss - rutetider

Link til Brakar.no og retningslinjer ift rett til skyss ved utplassering/hospitering

https://www.brakar.no/rutetabeller-og-linjekart/ruter/

Utplassering og praksis:

1.12 Utplassering og praksis som del av undervisningen Kilde: Oppll § 7-2 og merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998)til § 7-2 Dersom praksis eller utplassering av elever er en obligatorisk del av undervisningen i faget, dekkes skyss mellom hjem og opplæringssted etter vanlige regler for daglig skyss mellom hjem og skole innenfor skolens maksimale start- og sluttider. Skyss dekkes ikke i skolens ferie/fridager. Elevene skal benytte kollektivtransport og i utgangspunktet benytte sitt ordinære reisebevis eks. Ungdomskort/periodekort. Der dette ikke finnes kan privatskyss vurderes. Utgifter blir refundert etter rimeligste reisemåte. Kun dokumenterte utgifter refunderes. 7 Dersom det ikke er mulig å få praksis eller utplasseringssted i eget fylke, gis refusjon av skyssutgifter etter rimeligste reisemåte for reiser til og fra nabofylker. Det utbetales ikke stønad til boutgifter eller kostutlegg i hjemfylket. Skyss ifm utplassering og praksis skal godkjennes av skyss ansvarlig/Brakar på forhånd. Skolebevis utstedes ved behov av den enkelte skole for elever som vil få rabatt på reiser til og fra utplasseringssted.

https://brakar-no.s3.amazonaws.com/uploads/documents/349e7486-18ee-4874-b5c5-2e5fbf504f82.pdf


Publisert 19. august 2019, oppdatert 25. mars 2020.