Ledige stillingar ved Ål vidaregåande skole frå 01.08.20

Ål vidaregåande skole har totalt 7,8 undervisningsstillingar ledige frå 01.08.20.

Ål vidaregåande skole har totalt 7,8 undervisningsstillingar ledige frå 01.08.20. 

Dette er både faste stillingar og vikariat for skuleåret 2020-21;

  • 100% fast undervisningsstilling innan helse- og oppvekstfag
  • 100% fast undervisningsstilling innan engelsk, kroppsøving, norsk og/eller      samfunnsfag
  • 200% faste undervisningsstillingar innan teknikk og industriell produksjon
  • 85% fast undervisningsstilling innan anleggsteknikk
  • 75% vikariat undervisningsstilling innan teknikk og industriell produksjon
  • 50% vikariat undervisningsstilling innan realfag, salg og service
  • 30% vikariat undervisningsstilling innan byggteknikk - mur- og flislegging
  • 20% vikariat undervisningsstilling innan byggteknikk
  • 50% vikariat undervisningsstilling spesialpedagogikk
  • 40% funksjon som rådgjevar – må kombinerast med annan undervisningsstilling ved skulen

Sjå meir informasjon på www.viken.no og www.al.vgs.no

Søknadsfrist: 29.03.20

 

                                           

 

 

 


Publisert 14. mars 2020, oppdatert 3. april 2020.