VIKEN FYLKESKOMMUNE STRAMMER INN

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også Ål vidaregåande skole.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03.20.

Stopp for skoleturer til utlandet
Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer. Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer
Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere, eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager. Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For Ål vgs tyder dette:

Ål vgs vil lojalt følge opp desse tiltaka og avlyser både sine planlagte skuleturar og «open skule»-dagar for 9. grunnskuletrinn, på ubestemt tid.

Me får daglege oppdateringar frå beredskapsteamet i Viken fk, og fylgjer ellers råd frå Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Ål.

P.t. har skulen fleire elevar i heimekarantene, men utan at nokon har fått påvist smitte eller har symptomar på dette. Desse elevane har per definisjon organisert studiearbeid heimanfrå og må gjere det skulearbeidet som vert kommunisert via digitale medium av skulen sine lærarar. For alle andre elevar går skulen som vanleg.

For spørsmål, ta kontakt med rektor Arnstein Sørbøen, mobil 971 85 435.

 


Publisert 10. mars 2020, oppdatert 3. april 2020.