Kombinasjonsklasse skoleåret 2019/20

Nyoppretta grunnskoletilbod ved Ål vidaregåande skole skoleåret 2019/20

Kombinasjonsklassen er eit nyoppretta grunnskoletilbod ved Ål vidaregåande skole, skoleåret 2019/20.  

Tilbodet består av målretta norskopplæring saman med grunnskoleopplæring i norsk, matte, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg.

Målet er å gjera elevane betre kjent med programvalga, møte ungdom på same alder, og styrke faglege og språklege ferdigheter for å kunne gjennomføre vidaregåande skole.


Publisert 19. august 2019, oppdatert 9. januar 2020.