Fråvær - køyreopplæring

Nye reglar frå august -19

Det frå august -19 nye reglar ift køyreopplæring og fråværsføring;

"Kjøreopplæring

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen."

Du må legge fram dokumentasjon på gjennomførte sikkerhetskurs/timar.

Du finn meir informasjon på https://www.udir.no

 

  


Publisert 24. oktober 2019, oppdatert 24. juni 2020.