Informasjon fra lensmannen og kommuneoverlegene til russen 2020 med foresatte

Til russen 2020 med foresatte

Politiet har fått flere bekymringer tilknyttet Russetiden og Covid-19.

Bekymringen går på at de fleste russebilene er EU godkjente, og skal nå ut å "rulle." Natt til 01.05 skal det være en tilnærmet vanlig russefest. Tradisjonelt sett er dette sammen med festen natt til 17.05 de største russearrangementene lokalt i løpet av året. Det er også en bekymring for mindreårige som skal delta. Vi kommer med en oppfordring i samråd med kommuneoverlegene.

Gratulerer med 13 års skolegang. Vi har forståelse for at dere ønsker å feire, men uheldigvis er dere russ i Corona-året. Så gammeldags russefeiring er dessverre ikke mulig å gjennomføre. Feires skal det, bare Corona fritt. Det er slik at regelen om minst 2 meters avstand og ikke grupper på mer enn 5 personer også gjelder for årets russ. Finn på noe alternativt, det er dere garantert gode på. Vi oppfordrer dere til å ta ansvar for deres egen og andres helse, og forventer at dere er med i den store felles dugnaden. Ønsker dere en ansvarsfull og trivelig feiring. Hold avstand, vask hendene og ikke fest om dere er syke!

Hilsen lensmannen i Hallingdal og kommuneoverlegene i Hallingdal

 


Publisert 29. april 2020, oppdatert 29. mai 2020.