Besøk frå Viken fylkeskommune ved fylkesråd for utdanning og kompetanse

Ål vidaregåande skole har hatt besøk av Viken fylkeskommune ved fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen med følge.

Arbeidslivsfrukost med m.a. ordførarar, Regionrådet, representantar frå bedrifter i Hallingdal, og elevar og tilsette ved skulen.

Nyttige og interessante paneldebattar og diskusjonar!


Publisert 4. mars 2020, oppdatert 3. april 2020.