INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE FOR FORESATTE

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi ønsker foreldre/foresatte velkommen til informasjonsmøte på Ål vidaregåande skole,

onsdag 12. september, kl 18.00. Frammøte i gymsalen.

 

Program:

1.   Presentasjon av skolen

2.   Orientering om Aktivitetsplikten (§9A)

3.   Orientering om fraværsordninga

4.   Orientering om ordensreglementet

5.   Orientering om rutine for varsel

6.    Orientering om rådgivertenesta og andre hjelpetiltak

7.    Presentasjon av tilsette

8.    Informasjonsmøter med kontaktlærer

 

I dette første møtet med foresatte legger vi opp til informasjon, med mulighet til å få svar på det man lurer på.

I november og februar inviterer vi til individuelle samtaler med foresatt og elev.
Utover disse møtepunktene er dere selvsagt velkommen til å ta kontakt med skolen når som helst - vi ønsker samarbeid!

 

VEL MØTT!


Publisert 29. august 2018, oppdatert 22. februar 2019.