Klage på vurdering

Det går raskt mot slutten på skoleåret og sluttvurdering. Det er mulig å klage på karakterene hvis du mener de er feil.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

KLAGE PÅ VURDERING

Regelverk for klage på vurdering i standpunktkarakterer, orden og atferd og eksamen finn de ved å klikke på denne lenka: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Klage/
Publisert 8. mai 2018, oppdatert 28. juni 2018.