FRI- foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold møtte personalet på skolen sist fredag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Rosa kompetanse er en del av organisasjonen FRI som arbeider med kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Nettside til foreningen FRI

 

Vi hadde besøk fra Rosa kompetanse skole, men det er også rosa kompetanse;

helse og sosial, barnevern, justis, barnehage og arbeidsliv

Eivind Bjørkgård fra foreningen holdt et engasjert og engasjerende foredrag for oss.

Rosa kompetanse skole henvender seg først og fremst til skoleansatte, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert.

For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene. Vi fikk høre om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og variasjoner i familieformer. Det ble også tatt opp relevante problemstillinger, blant annet knyttet til identitetsbasert mobbing.

Rosa kompetanse samarbeider med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet og FUG – Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tiltaket har en styringsgruppe bestående av fremtredende fagpersoner fra utdanningsfeltet. Rosa kompetanse skole støttes av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.


Publisert 16. april 2018, oppdatert 29. august 2018.