Elevrådet på skolen setter mobbing på dagsorden.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

SAK:    Mobbeombodet for Buskerud, Bodil Houg, held foredrag om mobbing og trivsel for alle elevene på skolen.
TID:     Fredag 9.mars, kl 10 - 11.
STED:  Gymsalen

HILSEN STYRET I ELEVRÅDET!


Publisert 21. februar 2018, oppdatert 29. august 2018.