Grand Tour 2018

De to klassene: kjøretøy og industriellteknologi (2KJA og 2ITA) gjennomførte GRAND TOUR ENGLAND fra 11-20 april.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det var store forventninger til reisen i forkant, og meldingene nå når elever og lærere er tilbake er utelukkende positive.

Denne studieturen er et pilotprosjekt for Ål videregåande skole der målet er å starte opp utveksling av elever og lærere mellom Ål vgs og York College.

Planen er å få dette som en fast del av utdanningen på Ål vgs. Alt ligger svært godt tilrette for dette siden samrabeidet Ål vgs- York College har fått 150 000 kr fra Erasmus til videreutvikling og gjennomføring av utveksling neste skoleår.

Erasmus+ er det aller største og dermed også viktigste programmet for internasjonalt utdanningssamarbeid. 

For elevene er målene å praktisere engelse, knytte vennskap og studere tilsvarende utdanningsprogram i et engelskspråklig land.

Dette første "pilotåret"  ble elevene kjent med utdanningen på York College, besøkte Nissan Sunderland og  BMW/Mini Oxford og var med på flere kulturelle opplevelser  som teater og jernbanemuseet.


Publisert 1. mai 2018, oppdatert 28. juni 2018.