Førerkort for snøscooter

Ål vidaragåande skole fortsetter å arrangere de populære kursene i førerkortopplæring på snøscooter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Opplæringen foregår på Dagali flyplass. Vinteren 2017/2018 blir det arrangert 4 kurs.

Kurs 1: 13-14 jaunar (lø,sø) kurset er fulltegnet

Kurs 2: 20-21 januar (lø,sø) kurset er fulltegnet

Kurs 4:  3-4  februar (lø,sø) kurset er fulltegnet

Kurs 5:  17-18  februar (lø,sø)

 

Kurset som Ål vidaragåande skole arrangerer er et 13 timer langt teoretisk- og praktisk kurs. Etter bestått kurs kan deltakerene avlegge prøve hos vegvesenet som gir førerkort.

Den praktiske opplæringen skjer på deler av området til Dagali flyplass og på en privat skogsbilvei. Det er mange ulike øvelsesmomenter både med og uten slede som gjennomføres.

Fore mere informasjon og påmelding til vinterens kurs, kontakt:

Tom Landsrud   tlf +4791550914


Publisert 9. november 2017, oppdatert 10. januar 2018.