Førerkort for snøscooter

Ål vidaragåande skole fortsetter å arrangere de populære kursene i førerkortopplæring på snøscooter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kurshelger vinteren 2018-2019 kommer på hjemmesiden ca. 15.06.2018


For å delta på kurset må du:

  • ha fylt 15 år
  • ha gjennomført trafikalt grunnkurs

For mere informasjon, klikk "Førekort scooter klasse S" på hjemmesiden vår

Ansvarlig lærer: Tom Henning Landsrud 


Publisert 9. november 2017, oppdatert 16. april 2018.