Førerkort for snøscooter

Ål vidaragåande skole fortsetter å arrangere de populære kursene i førerkortopplæring på snøscooter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kurshelger vinteren 2018-2019

(under forutsetning om snøforhold og påmelding)

Kurs 1: 12. og 13. januar (lø, søn)
Kurs 2: 19. og 20. januar (lø, søn)
Kurs 3: 2. og 3. februar (lø, søn) *reservert Haralds Trafikkskole
Kurs 4: 9. og 10. februar (lø, søn)
Kurs 5: 9. og 10.  mars (lø, søn)

Vi setter opp flere kurs ved behov.

 


For å delta på kurset må du:

  • ha fylt 15 år
  • ha gjennomført trafikalt grunnkurs

For mere informasjon, klikk "Førekort scooter klasse S" på hjemmesiden vår

Ansvarlig lærer: Tom Henning Landsrud



 


Publisert 9. november 2017, oppdatert 13. august 2018.