En time med Bodil Houg

Fredag 9.3 møtte mobbeombudet, Bodil Houg, alle elevene ved Ål vidaregåande skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevrådet ved skolen hadde invidert Bodil, og elevrådslederen ønsket velkommen. Mariell minnet alle om hvorfor det er viktig med antimobbearbeid.

Bodil holdt et foredrag som fengslet publikum- ingen tvil om at hun kjenner sitt publikum.

Gjennom "reis opp" spørsmål, film, bilder og ikke minst en god og engasjert fortellerstemme ble mange sider av makt og mobbeproblematikken belyst.  Hovedbudskapet som ble formidlet var  nok allikevel at det er "følgerene", de som er tilstede uten å gripe inn, som må stå opp og si i fra når noen blir utsatt for maktovergrep, mobbing eller trakasering. For når "følgerene" faller fra, forsvinner makten til den som har opphøyd seg selv til leder.


Publisert 9. mars 2018, oppdatert 29. august 2018.