Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til et nytt skoleår med mange muligheter.

Når en begynner på et nytt skoleår, er det viktig at en griper tak i de mulighetene dette gir. I all form for læring er mestring et nøkkelord. Dersom du oppnår mestring, så blir læringen mer lystbetont og motiverende. For å oppnå dette er det viktig at både du som elev og skolen yter god innsats.

Velkommen til et skoleår som vi håper blir spennende og lærerikt!

For mer informasjon (pdf) klikk her

For mer informasjon (word) klikk her


Publisert 17. august 2015, oppdatert 8. november 2019.