Utdeling av Naturbruksstipendet

Steinar A Steinarsson, elev ved Ål vidaregåande skole avd. Fjellandbruksskolen på Lien, ble tildelt Naturbruksstipendet på kr 10.000,-.

 

Dette er et stipend en må gjøre seg fortjent til. Det forutsetter at en viser gode holdninger på skolen, at en jobber hardt med egen utvikling i programfag, tar vare på medstudenter og forsøker å dele sin opparbeidede kunnskap.

Midlene til stipendet hentes fra landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Buskerud og Landbruksselskapet i Buskerud. Rammen er satt til 30.000 kr, og fordeles på 3 av de beste studentene hvert år. Stipendet deles ikke ut dersom det ikke er kvalifiserte kandidater.

Gratulerer med stipendet, Steinar!


Publisert 22. mai 2015, oppdatert 8. november 2019.