Ungdata-undersøkelse i Ål 2014

På oppdrag fra Ål kommune gjennomfører NOVA og Kompetansesenter rus - region sør, en anonym spørreundersøkelse blant ungdommene i kommunen.

Foresatte kan reservere seg mot at deres barn skal delta ved å gi beskjed til kontaktlæreren.

For mer informasjon klikk her


Publisert 25. april 2014, oppdatert 8. november 2019.