Transport og logistikk

Samfunnet har stort behov for personer som er utdannet innen transport og logistikk. De som velger denne typen utdanning har derfor gode jobbmuligheter.


Elevene som går på vg1 Service og samferdsel og vg1 TIP har hatt besøk av Vibecke Engø Jensen og Anne Visthus fra Opplæringskontoret Logistikk og Transport Vestfold, Buskerud, og Telemark BA. Det er disse elevene som har mulighet for å søke seg til denne type utdanning på vg2.

På vg2 kan de velge mellom:

  • Transport og logistikk
  • Logistikkoperatør
  • Yrkessjåfør

 Elevene fikk en fin orientering i forhold disse tre studievalgene/yrkesvalgene. Det ble bl.a. lagt vekt på at det er gode muligheter i forhold til til lærlingeplass og gode muligheter for videreutdanning (fagskole/høyskole). En del av de som tar denne utdanningen velger også å ta to fagbrev, både som yrkessjåfør og logistikkmedarbeider.

Videre ble det gitt en del nyttige tips både i forhold til hva som er med på å bestemme valget, hva det er viktig å legge å legge vekt på, og hva som er mindre viktig.

 For mer informasjon www.transportoglogistikk.no

 


Publisert 11. februar 2015, oppdatert 8. november 2019.