Tips om smart økonomi

I regi av Sparebank1 Hallingdal/Valdres fikk elevene ved Ål videregående skole høre forbrukerøkonom Magne Gundersen snakke om privatøkonomi.

 

Magne Gundersen er forbrukerøkonom i SpareBank1 og kjent fra Luksusfellen som går på TV3.

Magne Gundersen viste at han har evnen til å fremstille temaet privatøkonomi på en engasjerende og lett forståelig måte, og han tok for seg temaer som budsjett, betalingsanmerkninger, sparing, hva det koster å ha bil o.l.

Han gikk nøye gjennom BSU-ordningen, den er svært aktuell for elever i videregående skole, siden de om noen år skal inn på boligmarkedet.

Et annet tema som ble belyst, var et tema som Magne Gundersen kalte "lommetyver". "Lommetyvene" er alle de små og nærmest unødvendige innkjøpene vi gjør. F.eks. kebab, pølsemney, cola, skolebrød, DVD, cafè, røyk, snus, spill. Dette er utgifter som hver for seg utgjør forholdsvis små beløp, men summen av disse blir store.

Betalingsanmerkninger var også et tema som ble belyst. Her fikk vi høre om de alvorlige følgene som betalingsanmerkninger fører med seg. En får ikke lån. ikke kredittkort, ikke avbetalingskjøp, ikke mobilabonnement, problemer med å leie bolig, problemer med å få jobb.

Alt i alt var det et engasjerende og innholdsrikt foredrag, med mange nyttige tips for ungdom når det gjelder privatøkonomi.


Publisert 13. oktober 2014, oppdatert 8. november 2019.

blog comments powered by Disqus