Politisk debatt

Det er kommunevalg i år, og i den forbindelse ble det arrangert politisk debatt på skolen.

 

Debattpanelet bestod av ungdompolitikere fra V, MDG, FrP, SV, Sp, Ap, Rødt og H. Debatten ble styrt av lærerne Terje Danielsen og Tore Arnegard.

Debatten åpnet ved at de ulike debattantene fikk tre minutter til å presentere sitt på parti og viktige saker for partiet. Skolepolitikk var et gjennomgangstema i disse presentasjonene.

Tema for debatten var skolepolitikk, kommunereform, flyktninger/integrering, miljøpolitikk. Med partier helt fra ytre venstre til ytre høyre, så er det klart at det ble mange ulike meninger og innlegg i debatten.

Skolepolitikken dreide seg mye om lærlingeplasser, økning av lærlingetilskuddet og fjerning av arbeidsgiveravgift for lærlinger. Tiltak som skal gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger.

Neste tema var kommunesammenslåing. Representanten for Sp signaliserte at de er sterk i mot denne reformen. Partiene som er for kommunesammenslåing fokuserte sterk på at dette er en reform som ikke handler om kommunegrenser, men å tilby innbyggerne i kommunen best mulig tjenester.

Flykninger og integrering var også et tema som ble diskutert. Her var det store sprik mellom representanten for FrP og de øvrige partiene. Selve debatten ble til slutt rundet av med temaet miljø.

Alle debattantene fikk ett minutt hver til en siste apell. Det hele ble avsluttet med at elevene kunne besøke valgtorget som var rigget til utenfor skolens gymnastikksal.

 


Publisert 28. august 2015, oppdatert 8. november 2019.