Nettbasert agronomutdanning med helgesamlinger

SNS BL tilbyr voksenagronomutdanning. Kurset er basert på egenstudium med helgesamlinger, forelesninger, ekskursjoner/praktisk arbeid.

 Voksenagronomen går over tre år og det er løpende opptak. I januar 2017 starter faget «Utmark og kulturlandskap»  og vi tar inn nye deltagere til dette kurset.

Voksenagronomutdanningen er et rent privatistopplegg hvor deltagerne selv er ansvarlig for å melde seg opp til eksamen. Voksenagronomutdanningen er tilbud for voksne som ønsker:

  • Å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innenfor alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller er med på annet praktisk arbeid innen landbruk
  • Å få formell kompetanse og ønsker å følge hele løpet med eksamen i de enkelte fag
  • Ønsker faglig påfyll og bare ønsker å ta enkeltkurs

Voksenagronomutdanningen består av følgende fag:

-          Utmark og kulturlandskap (går over et semester)

-          Gårdsdrift (går over et semester)

-          Plante- og husdyrproduksjon (går over to semester)

-          Økologisk landbruk 1 (går over et semester)

-          Økologisk landbruk 2 (går over et semester)

Vi starter opp igjen nytt semester fredag 20. januar på Ål vgs. avd. Lien. Utmark og kulturlandskap er faget og vil gå over et semester. Eksamen er fastsatt til 22. mai kl. 09.00-13.00. og skal foregå på Lien. Det er mulighet for overnatting og mat på Lien. Forespørsel blir sendt ut før hver helgesamling. Ved opphold på Rosthaug vgs., avd. Buskerud må den enkelte ordne kost og losji selv.

Høsten 2017 vil faget Gårdsdrift stå for tur.

Velkommen til agronomutdanning for voksne 2017!

Søkndsskjema pdf: Klikk her           Søknadsskjema word: Klikk her

Ved spørsmål ta kontakt med:

Ingrid Terum, epost: Ingr...@naeringogsamfunn.no

eller via mobilnr 911 16 080

 


Publisert 22. november 2016, oppdatert 8. november 2019.