Ledige stillingar Ål vidaregåande skole

Ledige stillingar - søknadsfrist 01.11.19

-        Inntil 100% stilling teknikk og industriell produksjon

-        Inntil 89% stilling elevassistent

-        Tilkallingsvikar undervisning helse- og oppvekstfag

Sjå www.bfk.no – ledige stillinger

  

Søknadsfrist 01.11.19

Vi har fått melding om at nokre søkjarar har problem med å få logga seg inn og få passord til rekrutteringsmodulen i Visma for å kunne legge inn søknad på vakante stillingar.

Dei som opplever desse problema kan ringe eller sende e-post direkte til konsulent i personaladministrasjonen BFK Mau Van Le, så ordnar han dette på 5 minutt... 

Epost: mau.v...@bfk.no

Mobil: 90062151


Publisert 21. oktober 2019, oppdatert 8. november 2019.