Kunnskapsskolen

Fylkestinget har bedt om et konkret strategidokument som skal hete "Kunnskapsskolen" i Buskerud".

  • Av Nils Ove Svensgård

For å lykkes med målsettingen ser fylkeskommunen det som viktig at alle får et eierskap til målsettinger og forventet resultat. Dette mener ledelsen i fylkeskommunen sikres best ved at ulike aktører er involvert.

Fylkesutdanningssjefen har derfor invitert elever, lærere, skoleledere og andre viktige aktører til å møtes for å være med å skape fremtidsbilde av "Kunnskapsskolen i Buskerud".

Tirsdag 12.mars var turen kommet til vår skole. Skolen hadde samlet en del elever, lærere og andre tilsatte.Vi skulle fortelle gode historier om læring til hverandre. Stein Morten Øen og Kristine Novak fra fylkeskommunen dro igjennom seansen på en flott måte. Vi hadde en to timers økt sammen og vi var svært godt fornøyd med resultatet.


Publisert 4. april 2013, oppdatert 8. november 2019.