Kampanjen "Si fra"

Kampanjen "Si fra", som Statens vegvesen står bak, skal lære ungdom å si fra når de opplever utrygge situasjoner i trafikken.


Eirik Engblad besøkte vg2-elevene ved Ål vidaregåande skole, og holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag om følgene av å ikke si fra.

Han tok bl.a for seg hvordan det er når en du kjenner godt kommer ut for en alvorlig bilulykke. Videre tok han for seg forskjellen på gutter og jenter i trafikken. Elevene fikk i oppgave å beskrive den typiske jentesjåfør og den typiske guttesjåfør.

Konsekvenstenkning var et eget tema. 19 år gamle jenter har full konsekvenstenkning, mens for gutter skjer ikke dette før de er ca. 24-25 år gamle.

Et spørsmål som også ble tatt opp, var hvem som kræsjer mest av gutter og jenter. Det viser seg at det er helt likt mellom gutter og jenter, men at gutter kræsjer for syv ganger så mye som jenter i snitt. Guttene forårsaker med andre ord mer alvorlige ulykker enn det jentene gjør, med større materiell skade og større personskade.

Foredraget var lagt opp med mye toveiskommunikasjon for å engasjere elevene. Eirik Engblad viste en enestående evne til å engasjere og aktivisere elevene. Foredraget klarte på en fin måte å belyse de alvorlige konsekvensene av trafikkulykker, og fungerte virkelig som en tanekevekker.

 


Publisert 21. november 2014, oppdatert 8. november 2019.