Informasjon om elev-PC

Som elev i videregående skole så disponerer du egen skole-PC.

Dette er en leieordning, og du betaler kr 946,- i årlig leie. Denne leien tilsvarer den laveste stipendsatsen for utstyrsstipend fra Statens Lånekasse.

Kort notat som gir Informasjon om datasystemer og elev-PC-ordning ved de
videregående skolene i Buskerud 2014 - 2015: Klikk her

Informasjonshefte om elev-PC: Klikk her


Publisert 25. juni 2014, oppdatert 8. november 2019.