Hospitering 2015

Også i år har årets 10-klassinger hospitert på de to videregående skolene i Hallingdal.

Hensikten med årets hospitering er at elevene i 10. klasse skal få mer informasjon om hvilke tilbud som finnes innenfor videregående skole, og dermed få bedre grunnlag til å gjøre et riktig valg i forhold til utdanning/yrke.

På Ål vidaregåande skole kunne 10-klassingene velge mellom følgende programfag:

  • Elektrofag
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Helse-og oppvekstfag
  • Service og samferdsel
  • Naturbruk

Publisert 25. november 2015, oppdatert 8. november 2019.