Hospitering 2014

Fordelt over fire dager har skolen hatt besøk av årets 10. klassinger fra ungdomsskolene i Hallingdal.

Årets 10. klassinger står for tur til å begynne på videregående skole neste høst, og må snart foreta et endelig valg i forhold til hvilket programområde de vil velge.

Hensikten med de to hospiteringsdagene er at elevene fra ungdomsskolen skal få et bedre grunnlag til å foreta riktig valg. Noen har nok alledrede bestemt seg, men for de som er usikre er dette en ekstra viktig dag.

Skolen vår tilbyr følgende programområder:

  • Elektro
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Helse- og oppvekst
  • Service og samferdsel
  • Naturbruk

Publisert 1. desember 2014, oppdatert 8. november 2019.