Hospitering

Fordelt over fire dager har skolen hatt besøk at 10. klassingene i Hallingdal. De har hospitert og hver elev har fått tilbringe to hele dager fordelt på to ulike avdelinger.

Årets 10. klassinger står for tur til å begynne på videregående skole til høsten, og må i løpet av ikke for lang tid bestemme seg for programområde.

Det er forholdsvis mange programområder å velge mellom, og det kan være et vanskelig valg å ta. Noen har kanskje alledrede bestemt seg, og er helt sikre på hva de vil velge. Mens andre er mer usikre, og er fortsatt i tenkeboksen.

Hensikten med hospiteringen er at 10. klassingene skal får mer informasjon om de to programområdene de har valgt å hospitere på, og dermed få et bedre grunnlag til å foreta riktig valg.


Publisert 16. desember 2013, oppdatert 8. november 2019.