Farmen 2016 - Aktivitetsdag på Volelie

For at alle elevene ved skolen skal bli bedre kjent, så arrangerer skolen hver høst en bli-kjent-dag.

Denne dagen er lagt til Buskerud fylkeskommune sin hytte på Volelie på Torpoåsen.

Elevene skal selv lage mat denne dagen. De jobber klassevis i grupper. Hensikten med dagen er å lære og samarbeide samtidig som en blir bedre kjent med hverandre.

Dette skal være en hyggelig og sosial dag.


Publisert 15. september 2016, oppdatert 8. november 2019.