Elevvarsel - ny løsning

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en ny løsning for utsending av varselbrev.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 Løsningen benytter sikre digitale utsendingskanaler. Varselbrev sendes i henhold til forskrift til opplæringsloven §3.7, eventuelt §4.5, når det er fare for at eleven kan få nedsatt karakter i orden og/eller atferd i halvårsvurdering eller standpunktkarakter.

Varselbrev sendes også dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering eller standpunktvurdering med karakter i ett eller flere fag.

For mer informasjon, klikk her.


Publisert 24. mars 2017, oppdatert 11. juli 2017.