Bygging av miniatyrhus

De siste årene har søkertallene til Bygg- og anleggsteknikk i Buskerud vært nedadgående.

Dette er en trend som det er viktig å snu, for det er gode fremtids- og jobbmuligheter innenfor byggebransjen.

For at elevene i ungdomsskolen skal få et bedre innblikk i hvilke muligheter en utdanning innen denne bransjen gir, så har skolen hatt besøk av årets 9-klassinger i 2 dager. Ungdomsskoleelevene har bygget miniatyrhus etter de samme prinsipper som en bygger et ordentlig hus.

Første pulje ut var 9-klassingene fra Ål ungdomsskole. De andre ungdomsskolene i dalen kommer senere på året.

Byggevirksomheten foregikk i skolens gymnastikksal, med veiledning og hjelp fra byggelever og lærere. Det var stor aktivitet, og ungdommskoleelevene viste stor interesse og engasjement.

Dersom du velger bygg- og anleggsfaget, så har du mange yrkesmuligheter. Du kan utdanne deg til:

  • Anleggsmaskinfører
  • Betongarbeider
  • Feier
  • Industrisnekker
  • Maler
  • Murer
  • Rørlegger
  • Tømrer

Du har også mulighet for å gå videre på høyskole og utdanne deg f.eks. til ingeniør.

 


Publisert 21. januar 2014, oppdatert 8. november 2019.