Besøk av mobbeombudet

Første fredag etter skolestart fikk skolen besøk av mobbeombud Bodil Jenssen Houg.

 

Bodil hadde først en seanse med alle elevene ved skolen, etterpå holdt hun foredrag for lærerne.

I foredraget hun holdt for elevene snakket hun om hvor viktig det er å bry seg om hverandre, ta vare på hverandre og være opptatt av klassemiljøet.

Etter at PC, mobil og Internett har gjort sitt inntog, så har vi også fått en ny form for mobbing, nemlig digital mobbing. Her fikk elevene en del nyttige tips og forholdsregler i forhold til nettbruk.

Videre ble temaer som f.eks. lederen/mobberen som styrer gruppen ved å spille på makt. Hva en kan gjøre for å nøytralisere denne personen.

Alt i alt var dette en nyttig seanse både for elevene og for oss lærere. Det er viktig å arbeide for å hindre mobbing, og det er alltid nyttig å få en påminnelse i forhold til dette viktige og alvorlige temaet.

 


Publisert 22. august 2015, oppdatert 8. november 2019.