Åpen skole 2015

For årets 9. klassinger er det i underkant av ett år til de skal velge programfag og videregående skole. Denne tiden går fort.

 

9. klassingene i Hallingdal har besøkt de to videregående skolene i Hallingdal for å innhente mer informasjon om de ulike programområdene, dette for at de skal ha best mulig grunnlag for å ta et riktig valg.

På Ål videregående skole har de vært en tur innom de seks programområdene som skolen tilbyr:

  • Naturbruk
  • Service- og samferdsel
  • Helse- og oppvekstfag
  • Elektro
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknikk og industriell produksjon

 


Publisert 24. mars 2015, oppdatert 8. november 2019.